ศศินทร์ฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมมือจัดการแข่งขันเคสดิจิทัล SCBFLC2020

จุฬาฯ เปิดโครงการผลิต “บัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา ภายในเวลา 6 ปี” ปริญญาตรีแพทย์ – ปริญญาโทวิศวกรรมชีวเวช

,

เสวนา ฬ จุฬาฯ นิติมิติ “วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่”

“คนเก่งสาธิตจุฬาฯ คือต้นกล้าแห่งเกียรติภูมิ”

จุฬาฯ ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการและวิจัยในงานประจำปี ของดีเมืองน่าน และงานกาชาดน่าน

แสดงความยินดีครบรอบ 90 ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

กฟภ. – จุฬาฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการการพัฒนาการวางแผนงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน

ลงนามความร่วมมือ“โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่ล้ำสมัยที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อความมั่นคง”

เสวนา “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย กับโครงการทะเลไทยไร้ขยะ”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X