ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศ

แถลงข่าวการจัดตั้งสถาบันสำรับไทย

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

งานเปิดโครงการพระราม 4 โมเดล 

นิทรรศการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีที่วาตซลัฟ ฮาเวล อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กมาเยือนจุฬาฯ​

จุฬาฯต้อนรับผู้บริหารประเทศอินโดนีเซีย

งาน “พระมงกุฎฯ อยู่เกล้าชาวจุฬาฯ” เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

แสดงความยินดี “สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 53”

พิธีเปิดนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”และสัมมนาเรื่อง ตามรอยพระบาท “พระมหาธีรราชเจ้า”

เปิดตัว “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

“สยามานุสสติ” ปี 2562 “สืบศิลป์ไว้ ไทยนิรันดร์”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X