รับมอบเงินสนับสนุน “งานวิจัยโครงการไวรัส COVID-19  และไวรัสที่เป็นปัญหาในประเทศไทย”

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

สำนักข่าว AFP สัมภาษณ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19

อบรมเชิงปฏิบัติการ #จุดเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก รับรู้-ส่งต่อการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและส่งมอบให้ผู้อื่น รุ่นที่ 3

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ทำหน้ากากอนามัยผ้า สร้างเสริมจิตอาสาสาธารณะ

อบรมเชิงปฎิบัติการ “จุดเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก รับรู้-ส่งต่อ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองและส่งมอบให้ผู้อื่น” รุ่นที่ 2

จุฬาฯ ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิกล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะ

จุฬาฯ ร่วมมือกับ SkillLane พัฒนาระบบ GenEd Blended Learningเปิดให้นิสิตเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไปผ่านระบบออนไลน์

จุฬาฯ – สวทช. ลงนามความร่วมมือโปรแกรม ITAP

แถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือศึกษาวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอกเพื่อวินิจฉัยวัณโรคแห่งแรกของประเทศไทย  

อบรมเชิงปฎิบัติการ “จุดเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก รับรู้-ส่งต่อ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X