คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมทันสมัยในโอกาสครบรอบ 21 ปี

จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือกับกรมป่าไม้ โครงการทดสอบแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพสำหรับการเพาะชำกล้าไม้

   สัมมนาวิชาการนานาชาติด้านความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลี 

พิธีปิดโครงการ “ปุยนุ่น Chula Smart Health 2019”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันปิยมหาราช

กฐินพระราชทาน จุฬาฯ ประจำปี 2562 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

จุฬาฯ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมละครโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหารจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ

ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 : หมวดวิชา “ประชาชาติก้าวไกล”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X