พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสสภาคณาจารย์ ครบรอบปีที่ 49

บรรยายพิเศษ เรื่อง “คนค้นตน”

อธิการบดีพบประชาคมชาวจุฬาฯ ปี 2562

เสวนา “มาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์”

การเสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 86

จุฬาฯ จัดงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงร่วมงานวันทรงดนตรีที่จุฬาฯ

งาน “HeForShe University Tour” ที่จุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : อิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมนีต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญไทย”

เสวนาวิชาการ CHULA SDG FORUM ครั้งที่ 3 เรื่อง“อนาคตประเทศกับความคาดหวังต่อการนำทางวิชาการ”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X