โครงการ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา”

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

งาน GenEd Fair 2019

ลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” (Halal Science Week 2019)

งาน International Students Orientation-Fall 2019

ปี่พาทย์ไม้แข็ง ศิษย์ครูไชยยะ ทางมีศรี

เปิดตัว Lido Connect สยามสแควร์

งานรับน้องก้าวใหม่ ปีการศึกษา 2562

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” รพ.จุฬาลงกรณ์

การประชุมและสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Asian Logistics Round Table (ALRT) and 4th Belt and Road Initiative (BRI) Conference 2019

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X