นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ทำหน้ากากอนามัยผ้า สร้างเสริมจิตอาสาสาธารณะ

อบรมเชิงปฎิบัติการ “จุดเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก รับรู้-ส่งต่อ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองและส่งมอบให้ผู้อื่น” รุ่นที่ 2

จุฬาฯ ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิกล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะ

จุฬาฯ ร่วมมือกับ SkillLane พัฒนาระบบ GenEd Blended Learningเปิดให้นิสิตเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไปผ่านระบบออนไลน์

จุฬาฯ – สวทช. ลงนามความร่วมมือโปรแกรม ITAP

แถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือศึกษาวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอกเพื่อวินิจฉัยวัณโรคแห่งแรกของประเทศไทย  

อบรมเชิงปฎิบัติการ “จุดเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก รับรู้-ส่งต่อ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง”

อาจารย์จุฬาฯ วิจัย “ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย”

,

ศศินทร์ฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมมือจัดการแข่งขันเคสดิจิทัล SCBFLC2020

จุฬาฯ เปิดโครงการผลิต “บัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา ภายในเวลา 6 ปี” ปริญญาตรีแพทย์ – ปริญญาโทวิศวกรรมชีวเวช

,

เสวนา ฬ จุฬาฯ นิติมิติ “วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่”

“คนเก่งสาธิตจุฬาฯ คือต้นกล้าแห่งเกียรติภูมิ”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X