การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่

โครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสังคมไทย

รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตฯ ร่วมกับตัวแทนนิสิตจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ

การเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบใหม่ มีผลกับประชาคมจุฬาฯ อย่างไร

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

การประชุมชี้แจงเรื่อง พนักงานที่สร้างผลผลิตเพื่อเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลา (Competitive Track)

พิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง “ยลยันต์”

จุฬาฯ ลงนามร่วม 4 หน่วยงานพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปในการประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45

รายการ ฟังดนตรีที่จุฬาฯ 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

ประชุมชี้แจงโครงการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X