มอบรางวัลให้แก่นิสิตที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบลายฝาท่อสยามสแควร์

พิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัย 2562”จุฬาฯ รับเกียรติบัตรรับรองวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ 209

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารทูตศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 1

CUVIP Talk ครั้งที่ 5 เรื่อง “Making SME – University Partnership” 

มอบรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักพิมพ์จุฬาฯ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอัคคีภัย

การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน และนโยบายความปลอดภัย

“เปิดโลกจุฬาฯ เพื่อน้องชายแดนใต้”

บุคลากรจุฬาฯได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X