แรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

เรื่องเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัย

เสวนาวิชาการเรื่อง “ความล่มสลายของอุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยนผ่าน”

สัมมนาเรื่อง ”เจาะลึก..อสังหาริมทรัพย์…รับสังคมสูงวัย”

ประชุมวิชาการนานาชาติ “ระบบกฎหมายอาญาในกลุ่มประเทศอาเซียน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงร่วมงานวันครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดงาน“คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

พิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ ในวาระครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดเสวนาและแถลงข่าวมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

H.E. Mrs. Evren Dagdelen Akgun เอกอัครราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทยเยือนจุฬาฯ

จุฬาฯให้การต้อนรับทูตประเทศโปแลนด์

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X