สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงร่วมงานวันครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดงาน“คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

พิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ ในวาระครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดเสวนาและแถลงข่าวมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

H.E. Mrs. Evren Dagdelen Akgun เอกอัครราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทยเยือนจุฬาฯ

จุฬาฯให้การต้อนรับทูตประเทศโปแลนด์

“ศูนย์เครือข่ายฯ เปิดบ้าน พาชมสระบุรี”

การประชุมโครงการในพระราชดำริ เรื่อง “เพลงเรื่อง”

สัมมนา Workshop เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น

นำเสนอผลงานการอบรม “เทคนิคการเขียนข่าววิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media”

จุฬาฯให้การต้อนรับทูตประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X