แสดงความยินดีครบรอบ 90 ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จุฬาฯ ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการและวิจัยในงานประจำปี ของดีเมืองน่าน และงานกาชาดน่าน

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

กฟภ. – จุฬาฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการการพัฒนาการวางแผนงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน

ลงนามความร่วมมือ“โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่ล้ำสมัยที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อความมั่นคง”

เสวนา “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย กับโครงการทะเลไทยไร้ขยะ”

เสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา“เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

พิธีส่งมอบเครื่องเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM2.5

สานพลัง C2F Mentor เสริมพลัง PhD Postdoc สร้างงานวิจัยคุณภาพสูง

โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 87

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X