แถลงข่าว “change to unchanged” พัฒนาพื้นที่โรงภาพยนตร์ลิโด สู่ “Lido Connect”

นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ครั้งที่ 7”

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์”

พิธีวางพุ่มดอกไม้สักการะรัชกาลที่ 7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

ประชุมการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ

อบรม “พุทธศิลป์ในประเทศไทย”

การบรรยายเรื่อง มิติทางกฎหมายกับกระบวนการจัดทำงบประมาณ

Professor Gustavo Mesch, Rector, University of Haifa ประเทศอิสราเอล และคณะเยือนจุฬาฯ

จุฬาฯ – กสทช. ลงนามจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G

งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X