เสวนา “สื่อ Online ถูกใจ หรือ ถูกต้อง?”

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยจุฬาฯ ประจำปี 2561

พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา

การอบรม เรื่อง “สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย”

การอบรม เรื่อง “สิทธิบัตรกับงานวิจัย”

บริจาคที่ดินให้จุฬาฯ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

ลงนามบันทึกข้อตกลงนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีย

นิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Skate Asia 2018

, ,

อาจารย์คณะทันตแพทย์ จุฬาฯให้สัมภาษณ์งานวิจัยในรายการ “NBT มีคำตอบ”

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

งาน GenEd Fair 2018

อบรม “เทคนิคการถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เล่าเรื่องด้วยโทรศัพท์มือถือ”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X