นิทรรศการ “กายวิจิตร” ที่ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

งาน GenEd Fair 2020 นิทรรศการออนไลน์ “New Normal GenEd”

“กะท่างน้ำดอยภูคา” ชนิดใหม่ของโลก ค้นพบโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม

โครงการชั้นเรียนบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคตหลัง COVID-19”

โครงการจัดการระบบการสัญจร ก่อสร้างทางเดินมีหลังคา และระบบระบายน้ำ” คณะเศรษฐศาสตร์ – ประตูรัฐศาสตร์ ระยะที่ 3

CU Tube มิวสิกวาไรตี้ สถานีเพลงเพราะ ทุกวันอังคาร 19.30 น. เริ่ม 14 กรกฎาคม 2563

แถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน​โควิด-19​ โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หลังทดสอบในลิงได้ผลดี​ เดินหน้าทดสอบในจิตอาสา

,

นวัตกรรม “CUD Thermal Scan” ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ระบบสแกนคนเข้าออกโรงเรียนอัจฉริยะ สร้างความมั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19

โครงการอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 สำหรับบุคลากรจุฬาฯ

อบรม “การใช้สัตว์ทดลอง เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักวิจัย”

เชิญร่วมโครงการ Chula Safety 2020 “New normal สู่ “วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

เชิญฟังการบรรยายในงาน CU-MEDi Open House 2020

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X