“เรียนให้รู้ อยู่ให้เป็น” วิชาเลือกใหม่ GenEd เสริมทักษะการใช้ชีวิตนิสิตจุฬาฯ

จุฬาฯ มอบรางวัล Thailand’s Top และ ASEAN’s Top แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2563

,

พิธีลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ”

,

จุฬาฯ แสดงความยินดี “สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 54”

,

Chula UltimateX Library ต้นแบบ Unmanned Library แห่งแรกของประเทศไทยที่จุฬาฯ

,

จุฬาฯ ปิดถนน 1 เลนบางส่วนฝั่งตรงข้ามอาคารมหิตลาธิเบศร เพื่อเชื่อมต่อระบบท่อระบายน้ำ

จุฬาฯ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย Top 50 ของเอเชีย QS Asia University Rankings 2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรม

,

DIRU นิเทศ จุฬาฯ เปิดเว็บไซต์ “คิด คุย ค้น” เรียนรู้ลดความเสี่ยงออนไลน์ พร้อมให้ประชาชนใช้งานแล้ว

เชิญร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “ครุจุฬาฯ สร้างจิตสำนึกแห่งการให้ ครั้งที่ 1”

ขอเชิญเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา) ประจำปี 2563”

เสวนาวิชาการออนไลน ์”วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X