สรุปบทเรียนจากเวทีเสวนา “ปลดล็อก ‘น็อคเอ้าท์’ งานวิจัย : NEW NORMAL – NEW R&D” งานประชุมออนไลน์ PPC&PETROMAT SYMPOSIUM 2020

เสวนา “ฬ. จุฬาฯ นิติมิติ” นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญกฎหมายวิเคราะห์ “การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

อบรมครูสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง “ภาษาศาสนา”

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป

สองนิสิตจุฬาฯ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563

กลับมาอีกครั้ง! CU on the Road season3: the quiz show in English

,

โครงการ “สัตวแพทย์ จุฬาฯ เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในรั้วจุฬาฯ”

เชิญชมการแสดงผลงานการทดสอบ Chula 5G Use cases “Chula 5G for REAL”

เชิญชมการแข่งขัน “โต้วาทะเว้นระยะทางสังคม” ของนิสิตจุฬาฯ รอบชิงชนะเลิศ ในงาน Chula Safety 2020

กิจกรรม LIS Journal Club โควิด-19 ในวิกฤตครั้งนี้ มีโอกาสซ่อนอยู่บ้างไหม?

Art & Culture Talk ep.14 “ดนตรีบำบัด”.. เรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

เสวนาวิชาการ “ฬ. จุฬาฯ นิติมิติ” “การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X