Chula UDC ให้คำปรึกษาฟรีทางออนไลน์ “การปรับปรุงบ้านสำหรับผู้สูงอายุ”

บทเพลง “ประคอง” เวอร์ชันพิเศษ จากพี่น้องนักร้อง นักดนตรีชาวจุฬาฯ

นิสิตปลื้ม จุฬาฯ มอบทุนบรรเทาวิกฤตโควิด-19

เสวนาวิชาการครบรอบ 25 ปีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ “Psychology of New Normal Behavior”

อบรม “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน”

เชิญร่วมเสวนาออนไลน์ “ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข”

คอร์สเรียนออนไลน์เว็บไซต์ Coursera สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เรียนฟรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ จัดทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK)

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ สมัครเข้าร่วม “Chula Safety Ambassador 2020”

ความเสี่ยงคนอ้วนกับโควิด-19

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือคู่มือ “การลดความเสี่ยงภัยพิบัติด้วยการเพิ่มศักยภาพของชุมชน”

บริหารความเสี่ยงอย่างไร ให้มหาวิทยาลัยรอดภายหลังสถานการณ์ COVID-19

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X