นิทรรศการ Grey matter

กิจกรรม CUVIP เดือนเมษายน 2561

เสวนาเรื่อง “เมืองแห่งอนาคตในมุมมองของคนรุ่นใหม่”

บรรยายพิเศษ “Improving Research Practices through Transparency in Psychology“

สรุปเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 12 “ฝ่าวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้า”

“FUTURE OF EDUCATION” นิยามที่เปลี่ยนไปของการเรียนรู้ สู่ภูมิทัศน์ใหม่ของระบบการศึกษา

การแสดงดนตรีไทย “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เนื่องในโอกาสฉลอง ๑๐๑ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ

เสวนาและบรรยายเรื่อง “นโยบายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาเกาหลีใต้ในทศวรรษใหม่”

เชิญชวนนำสัตว์เลี้ยง “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ฟรี

รายการจุฬาวาทิต “สักวา เรื่อง เงาะป่า”

เวทีจุฬาฯเสวนา ครั้งที่ 12 เรื่อง “ฝ่าวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้า”

Leadership Kids Camp 2018

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X