“พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน” และ “พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์” เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 3 เรื่อง “มากกว่านั่งดู: การจัดการประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับผู้ชมศิลปะการแสดง”

เว็บไซต์ใหม่ CUIP ทันสมัยน่าสนใจได้ประโยชน์

จุฬาฯ ต้นแบบมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ดีที่สุดในโลก โดย QS World University Rankings 2021

ประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 7

นิสิตสถาปัตย์ – วิศวฯ จุฬาฯ เสนอแนวความคิด โครงการออกแบบธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์

Education Forum: School and Learning Redesign in the New Normal

เริ่มต้นใหม่ ร้านค้ารอบจุฬาฯ เปิดคึกคัก พร้อมมาตรการ New Normal เข้มข้น

รับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์จิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

เชิญชม Art & Culture Talk Ep.7 “ดนตรี – ศาสนา – ความตาย”

กิจกรรม LIS Journal Club แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวคิดด้านลิขสิทธิ์ ของการให้ยืมสำเนาดิจิทัลในห้องสมุด

วันเวลาทำการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เดือนมิถุนายน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X