สัมมนาทางไกล “High-quality development, modernization and policies nexus induced by the COVID-19”

อบรมวิชาการระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 21

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ เปิดให้บริการตามปกติ 1 ก.ค. นี้

สภากาชาดไทยเชิญชมไลฟ์คอนเสิร์ต “ให้ด้วยใจ”

เชิญชมการแข่งขันโต้วาทีออนไลน์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เสวนา KID FORUM SERIES ครั้งที่ 3 “ SMART KIDS BY DESIGN”

“ครูผู้สร้างพลเมืองกับการออกแบบและจัดการเรียนรู้ใหม่ในสถานการณ์ COVID-19”

เชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Positive Psychology for Inner-strength Exploration”

ประกวดภาพถ่าย “New normal สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

ประชุมวิชาการ OB & GYN : UPDATE &PRACTICAL 2020

เชิญชมวีดิทัศน์การแสดงและการบรรยายเนื่องในสัปดาห์สุนทรภู่

อบรมหลักสูตรการเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X