Online Workshop โครงการ Young Data Scientist Camp

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเปิดบ้านสารสนเทศศึกษา Online Open House

นักร้องนักดนตรีน้องพี่จุฬาฯ มอบบทเพลง “Hero” และ “Pls Stay home” แก่บุคลากรทางการแพทย์

สัมมนาทางไกล “ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมผลจาก COVID-19”

เสวนาออนไลน์ “พื้นที่ป่ากับผัสสารมณ์ในวรรณคดีลาว”

เสวนาปัญหาโควิด-19 “เรื่องราวที่หมอฟันควรรู้”

“บทเรียนจากผู้นำหญิงในภาวะวิกฤต: ผู้นำควรรับมือวิกฤตโควิด-19 อย่างไร?”

เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือ “การ รู้-รับ-ปรับ-ฟื้น ของชุมชนจากภัยพิบัติ”

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการประกันภัย ภาคนอกเวลาราชการ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร

บทเพลง “ไทยรู้สู้ภัย” ส่งกำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤตโควิด-19 จากชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ

8 วิธี…ช่วยพนักงานเตรียมพร้อมหลังจบ WORK FROM HOME

4 บทบาทของการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X