สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% ช่วยผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ความภูมิใจของจิตอาสา และบุคลากรจุฬาฯ ผู้มาปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19

สภากาชาดไทย “เปิดรับบริจาคเงินและบริจาคโลหิต ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19”

“สายตรง ฟ ฟันกับทันตะ จุฬาฯ” ให้คำปรึกษาสุขภาพฟันอย่างปลอดภัย ในสถานการณ์ COVID-19

เชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19

“เครื่องตรวจ COVID-19 อัตโนมัติ” รู้ผลเร็ว แม่นยำถึง 99 % ที่แรกและที่เดียวที่โรงพยาบาลจุฬาฯ

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ “บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับบุคลากรและนิสิต ที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19”

จุฬาฯปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย และอาคารจอดรถ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

“COVID-19” กับสัตว์เลี้ยง สัตวแพทย์ จุฬาฯ รณรงค์ลดความเสี่ยง COVID-19 ในสัตว์

พบอาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ติดโควิด คณะดำเนินการตามSOPแล้ว

จุฬาฯ มอบนวัตกรรมระบบตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 แบบรวดเร็ว“Chula COVID-19 Strip Test Service” เพื่อสังคมไทย

,

บริการตรวจคัดกรอง ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป* ด้วย Chula COVID-19 Strip Test ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 – 15.00 น. *รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทางออนไลน์เท่านั้น

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X