ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เปิดให้บริการสนามกีฬาประเภทต่างๆ สำหรับชาวจุฬาฯ และสมาชิกศูนย์กีฬาทุกประเภท

Sing from Home เรียนร้องเพลงออนไลน์ฟรีกับครูกิต The Voice

Art & Culture Talk ตอนที่ 9 “120 ปี ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ”

ตั้งวงเล่า เหลาความคิด EP.5 “จุฬาฯ มาร์เก็ตเพลส”

8 Checklist เตรียมมหาวิทยาลัยทรานฟอร์มการทำงานหลัง Unlockdown

บัญชี จุฬาฯ จัดคลาสออนไลน์ “Dean’s Distinguished Lecture Series: Top World-class Professors Sessions”

อบรมออนไลน์ เรื่อง “การใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

“Law Knowldege Series “สิทธิประโยชน์ BOI กับการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แนะตระหนักอย่าตระหนก กับโรค Echinococosis ที่มีสาเหตุจากพยาธิในสุนัข

จุฬาฯ ประกาศนโยบาย “10 Plus” ลดค่าเล่าเรียนนิสิตร้อยละ 10 ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาวิชา พร้อมมอบทุนทุกประเภทกว่า 5,000 ทุน และความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่นิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

,

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

,

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

,

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X