การแข่งขัน Beyond Biodiversity SDGs Hackathon @ Chulalongkorn University

สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 27- 31 มกราคม 2563

นิสิต BBA จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันกรณีศึกษาธุรกิจระดับนานาชาติที่แคนาดา

“The Sound Of Inspiration ดนตรีในวันนั้น คือ ฉันในวันนี้” ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 38

ประชุมวิชาการนานาชาติ “Creative Tourism and Development: Creativity, Connectivity, and Sustainability in ASEAN”

เชิญร่วมโครงการ “ตรวจประเมินเท้า” เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2563

สถาปัตย์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2020” (RUN FOR BETTER CITY 2020)

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย”

“แจกหน้ากาก N95 ฟรี” แก่ชาวจุฬาฯ โครงการรู้เท่าทัน ป้องกัน PM2.5 เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5

เสวนา ‘LGBTQ in Thai Literature ความหลากหลายทางเพศในวรรณกรรมไทยและฐานที่เปิดกว้าง’

สัมมนาวิชาการ “ก้าวต่อไปของ Rooftop Solar ในประเทศไทย”

เชิญชม นิทรรศการ “อึดอัด”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X