เชิญร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2020

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ใน QS Asia University Rankings 2020

,

ทีมนิสิต BBA จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Case ธุรกิจระดับโลกที่แคนาดา

, ,

งานดนตรีสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง “COCA-COLA PRESENTS SIAM MUSIC FEST 2019”

เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

สัมมนาวิชาการ “นานาภาษา ทัศนคัมภีร์ : การอ่านและการตีความ”

สัมมนา “Big Data and AI for Safer Roads” โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

Open-Air European Union Film Festival 2019

“เหลียวหน้า – แลหลัง กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Coding… Coaching…Unplug” วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

“Thailand Halal Assembly 2019” การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ

“บริการตรวจเลือด” รวดเร็ว ราคาถูก ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X