เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19 เรื่อง “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?”

พร้อมเพรียงชาวจุฬาฯ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ลานตฤณชัย หน้าอาคาร Sports Complex

จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงาน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

เสวนาทางวิชาการ “การศึกษาเพื่อการเท่าทันการเมืองและเศรษฐกิจ”

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

BSAC จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 3

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

อบรมทางไกล 2019 GDLN Blended Learning Program เรื่อง “Public Sector Performance Management”

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562

เสวนา “เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย”

สัตวแพทย์ จุฬาฯ รับรางวัลจากการประกวด International Exhibition of Inventions Geneva

,

นิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัล “ผลงานนวัตกรรมอุดมศึกษา 2562” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

,

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X