เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Franco-Thai Scholarship Program 2020

โครงการค่ายกลางวัน “Leadership Kids Camp 2020 ครั้งที่ 50”

สามคณาจารย์จุฬาฯ “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563” กับผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดออกแบบลายตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย

, ,

ขอเชิญร่วมงาน “GenEd Fair 2020”

จุฬาฯ ส่งนักกีฬา 641 คน ร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

เสวนา “ทหารกับการพัฒนาการเมืองไทย?: การพัฒนาความมั่นคงกับประชาธิปไตย”

จุฬาอารี ส่งมอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ฟื้นฟูสุขภาพสู่สังคม

จุฬาฯ มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 3 ของไทย ปี 2019 อันดับ 1 ด้านการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การเรียนการสอนและการวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13”

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ พ.ศ.2563- 2567 ลงคะแนนเสนอชื่อรอบแรก 19 ธันวาคมนี้

ขยายเวลาเปิดรับทุนวิจัย

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X