จุฬาฯ ปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ เส้นทางเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ และเส้นทางสัญจรทางเท้าบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ในช่วงเตรียมพื้นที่ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส

คำแนะนำสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฟังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 2562

, ,

คำแนะนำสำหรับสื่อมวลชนที่มารายงานข่าว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ

แนวทางการรักษาความปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามแบบแผนหน่วยงานความมั่นคง ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จประกอบพิธีมิสซาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย

เชิญร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 ร้านกาชาดจุฬาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้าน งานกาชาด

คณะนักร้องประสานเสียงร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในงานแสดงปาฐกถา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอสมุดกลางจุฬาฯ เปิดบริการ 24/7

งานเดิน-วิ่งการกุศล “EDU CU RUN 2020″

งาน “ตลาดนัดอุปกรณ์ผู้สูงอายุ”

ขอเชิญร่วมงาน Conversations with S.E.A. Write Awardees ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “คู่ชีวิต = คู่สมรส ?”

เชิญส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X