cusense.net ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยคณะวิศวฯ จุฬาฯ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทและเอก ประจำปี 2562

งาน “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เนื่องในโอกาสฉลอง 102 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวทีจุฬาฯ เสวนา “เจาะลึก พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

CU Job & Education Fair 2019

“CU Saraburi Open House” เปิดบ้านจุฬาฯ สระบุรี

งานสัมมนา “พลิกโฉมไทย เปิดประตูสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลทั่วไป “ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา”

คอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียง “EARTH, Teach Me”

นิสิตวิศวฯ รับรางวัลชนะเลิศ งาน TOT Hackathon 2019 สาขา Big Data Analytics

งาน “Study and Travel in Poland: The NAWA Scholarship Orientation 2019”

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X