งาน “วันมาฆบูชา” ที่ธรรมสถาน จุฬาฯ

เสนอชื่อโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สัมมนานำเสนอผลงานวิจัย “ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ: บทเรียนจากยุโรปสู่ประเทศไทย”

ผลการตรวจติดตามค่า PM2.5 ในจุฬาฯ 14 ก.พ. 2562 ยังคงพบค่า PM2.5 อยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

บัญชีมหาบัณฑิต MAcc 27 เปิดรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท 2562

รับสมัครนิสิตใหม่ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการตรวจติดตามค่า PM2.5 ในจุฬาฯ 13 ก.พ. 2562 พบค่า PM2.5 เพิ่มขึ้น

นิทรรศการ “ภารกิจพิชิตขั้วโลก”

“RESEARCH : A way of thinking” อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิสิตบัณฑิตศึกษา

เชิญชวนนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรม Open House หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ “ลายฝาท่อสยามสแควร์”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X