เปิดรับสมัครผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ “ทำฟันฟรี” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

อธิการบดีพบประชาคมชาวจุฬาฯ ประจำปี 2562

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิตจุฬาฯ

“ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในจุฬาฯ

งานเปิดตัวหนังสือ “อะไรอยู่ในทะเล”

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตจุฬาฯ

เสวนา “CEO Talk by CU Freshy 12”

งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” เพลินเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงไพเราะ ชมฟรี 20 ก.ย. ที่หอประชุมจุฬาฯ

ประกวดภาพถ่ายฟิล์ม “Pet’s love anniversary ครบรอบกี่ปีก็รักเหมือนเดิม”

วงดนตรี CU Band กับงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ความทรงจำประทับใจในบทเพลงพระราชนิพนธ์

เสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เปราะบาง”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X