ENeA SEA นวัตกรรมการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ด้านโภชนาการช่วงแรกแห่งชีวิต

, ,

จุฬาฯ ร่วมมือ NEHU โครงการวิจัย “อรุโณทัย” เชื่อมสัมพันธ์ไทย – อินเดีย”

,

“รองเท้าสุขภาพ” เพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน

,

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ “นวัตกรที่มีผลงานดีเด่น” ในงานประกวดนวัตกรรมที่โครเอเชีย

, , ,

เสื้อเกราะกันกระสุน “จามจุรี” งานวิจัยจากจุฬาฯ ที่นำไปใช้ได้จริง ราคาถูก ได้มาตรฐาน ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

,

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

,

ผลงานวิจัยจุฬาฯ ได้รับรางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561”

,

สองนักวิจัยไทยดำน้ำสำรวจขั้วโลกเหนือ พบน้ำทะเลขั้วโลกอุ่นขึ้นเฉลี่ย 5 องศา

,

ให้สัมภาษณ์รายการ “หมอ on air” เรื่องงานวิจัย “ใบกะเพรา สวิมมิงแคร์”

,

“ใบกะเพรา – สวิมมิงแคร์” เจลป้องกันผิวฟันจากกรดคลอรีน ลดการเสียวฟันและการทำลายเคลือบฟันขณะว่ายน้ำ

,

ผลงานวิจัยจุฬาฯ “ใบกะเพรา-สวิมมิ่งแคร์” ได้รับรางวัลในงาน Startup Thailand 2018

,

นวัตกรรม “การผลิตข้อสะโพก” เพื่อคนไทยของจุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบสากลแบบครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

, ,

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X