ข่าวสารจุฬาฯ

LINE @chulalongkorn.u ทางเลือกใหม่เพื่อการสื่อสาร ให้จุฬาฯ ใกล้คุณมากขึ้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน LINE  เพื่อเชื่อมโยงช่องทางสื่อสารให้จุฬาฯ ใกล้ชิดคุณมากยิ่งขึ้น และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้คุณเข้าถึงจุฬาฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ขอเชิญทุกท่านเพิ่มจุฬาฯ เป็นเพื่อนของคุณผ่าน LINE ID: @chulalongkorn.u หรือ แสกนคิวอาร์โค้ด (ดังภาพด้านล่างนี้) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย