ข่าวสารจุฬาฯ

การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฎิบัติการ หลักสูตร CHULA Newcomers เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ เรื่อง Basic Life Support การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน วิทยากรโดย นพ.ธนดล โรจนศานติกุล เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย