โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง “เทศนาโปรดชฎิล : คุณค่าของอโลภะ อโทสะ อโมหะ”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 5 เรื่อง "เทศนาโปรดชฎิล : คุณค่าของอโลภะ อโทสะ อโมหะ" ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น.

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com

(มอบหนังสือ คติธรรมของหลวงปู่ดุลย์และของพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนา แก่ผู้เข้าร่วม)

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X