ขอเชิญชวนบุคลากร จุฬาฯ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ในรูปแบบ SH’BAM

ขอเชิญชวนบุคลากร จุฬาฯ ทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการ ปุยนุ่น FIT 2018 กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มในรูปแบบ SH'BAM ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00-18.00 น. ณ พื้นที่ชั้นล่าง อาคารมหิตลาธิเบศร

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ปุยนุ่น-fit-2018/ หรือ โทร. 02-218-0163

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X