ข่าว

งาน “Bangladesh Fair 2018” ครั้งที่ 1

งาน “Bangladesh Fair 2018” ครั้งที่ 1

ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย จัดกิจ โครงการ Bangladesh Fair 2018 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-7409​​

 

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X