ข่าว

เสวนา “ฟุตบอลโลก 2018 – มากยิ่งกว่าเกมฟุตบอล”

เสวนา “ฟุตบอลโลก 2018 – มากยิ่งกว่าเกมฟุตบอล”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ ร่วมกับสมาคมไทย – เยอรมัน จัดงานเสวนา “ฟุตบอลโลก 2018 – มากยิ่งกว่าเกมฟุตบอล” (Football Talk – Football World Cup 2018 – More Than a Game) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ พล.อ.ท.นิกร ชำนาญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอล สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์ Mr.Ernst Middendorp ทูตสันทวไมตรีฟุตบอลเยอรมันประจำประเทศไทย และ Mr. Salvador Valero Garcia โค้ชฟุตบอลเยอรมันทีมชาติเยาวชนไทย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3922 – 3

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X