ข่าว

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุด ในงานประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่โปแลนด์

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุด ในงานประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่โปแลนด์

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุด จากงาน The 11th International Invention and Innovation Show INTARG® 2018  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ กรุงคาโตวิเซ ประเทศโปแลนด์  ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับโลก (The 16th Edition of The Contest Leader of Innovation 2018) ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรนวัตกรรมระดับโลก ได้แก่ IFIA (International Federation of Inventors’ Association) และ WIIPA (World Invention Intellectual Property Association)

คณะกรรมการผู้จัดงานได้มีมติมอบสายสะพายและรางวัลเชิดชูเกียรติ Leader of Innovation ให้แก่ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ จากความสำเร็จที่โดดเด่นด้านงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (Outstanding achievements in the field of research of natural materials and sustainable development) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ให้กับบุคคลที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุดของงานดังกล่าวและเป็นครั้งแรกของคนไทยที่ได้รับเกียรติสูงสุดนี้ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์  เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมจากประเทศไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดและส่งเสริมให้มีการสร้างสรรนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงและนำผลงานไปใช้ประโยชน์ระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ อย่างแท้จริง ที่ผ่านมา ศ.ดร.พรอนงค์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนานาชาติที่ทำหน้าที่ตัดสินรางวัลให้กับผลงานที่เข้าประกวดทั้งหมดในงานประกวดระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Brussels Innova, INTARG, Innova Barcelona, Inova-Budi Uzor (Croatia), Iranian Top Inventor Association ฯลฯ ซึ่งนับเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดงานเชิญให้ร่วมทำหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X