ข่าว

นิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรม

นิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรม

นายวีรภัทร์ จึงสมเจตไพศาล นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  นายศิวกร เผือกธารา นิสิตคณะจิตวิทยา นายพนัสชัย ตันเสวตวงษ์ นายพสธร ทาเวียง นายธนนพ ศศิวิมลวิทย์ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี  จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ “The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation” จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆนี้ จากผลงาน FUDO เเผ่นเเปะฝากล่องข้าว เพื่อวัดอาหารเน่าเสีย โดยได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X