ข่าว

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีของวง The Viola Lovers (วงวิโอลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีของวง The Viola Lovers (วงวิโอลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

นำเสนองานประพันธ์ของ W.A. Mozart, F. Schubert, J. Brahms, E. Elgar, D. Shostakovich ฯลฯ เรียบเรียงสำหรับวงวิโอลาโดยเฉพาะ อำนวยเพลงโดย ผศ.ดร. นรอรรถ จันทร์กล่ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าชมฟรี  สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทาง https://goo.gl/forms/4o80oZTaOZKtORUt2

ติดต่อสอบถามได้ที่ วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โทร. 0-2218-0584, 094-561-5295

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X