ข่าว

จุฬาฯ ร่วมมือใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BIO PBS ส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกในมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ ร่วมมือใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BIO PBS ส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกในมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BIO PBS และความร่วมมือส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือใรการใช้แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ (Zero-waste cup) ทดแทนแก้วพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเป็นการบริหารจัดการพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงโอกาสในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย New S-Curve ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0

ในการนี้จะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BIO PBS และความร่วมมือส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ  โทร. 0-2218-4141-2,  0-22218-4171-2

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X