ข่าว

รัฐศาสตร์ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

รัฐศาสตร์ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

ห้องสมุดรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีกิจกรรม “Book Fair ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ชั้น M อาคารเกษม อุทยานิน (อาคาร 3) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ  พบกับหนังสือใหม่ล่าสุด หนังสือเก่า และหนังสือหายาก จากร้านหนังสือทางรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กว่า 30 ร้าน ในงาน “รัฐศาสตร์ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12″

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 218 7270

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X