ข่าว

รัฐศาสตร์ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

รัฐศาสตร์ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

ห้องสมุดรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีกิจกรรม “Book Fair ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ชั้น M อาคารเกษม อุทยานิน (อาคาร 3) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ  พบกับหนังสือใหม่ล่าสุด หนังสือเก่า และหนังสือหายาก จากร้านหนังสือทางรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กว่า 30 ร้าน ในงาน “รัฐศาสตร์ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12″

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 218 7270

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X