ข่าวสารจุฬาฯ

แสดงความยินดีครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณสุรเดช พันธุ์ลี และคุณขนิษฐา จันทร์เจริญ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 68 ปีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยมีคุณกตพล คงอุดม รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นผู้รับมอบกระเช้าดอกไม้  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย