คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาเรื่อง “The Role of Literature on the 21st Century”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาเรื่อง “The Role of Literature on the 21st Century” โดย Prof. Bennett Yu-Hsiang Fu ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 -12.00 น. จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “Interdisciplinarity, Intersectionality and Internationality of Literary Studies in the Global Age”

และในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “Literature and Commerce”

การเสวนาทั้งสองครั้งจัดที่ห้อง 814 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/pwP6NZiwogAh2Sby1 (ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561)
ติดต่อสอบถามได้ที่ nirada.s@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X