ข่าว

แสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ The Nation

แสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ The Nation

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โดยคุณสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ The Nation ในโอกาสครบรอบ 47 ปี และก้าวสู่ปีที่ 48 โดยมีคุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบกระเช้าดอกไม้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ได้มอบของที่ระลึกจากจุฬาฯ แก่คุณทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล บรรณาธิการข่าว เนชั่นทีวี และผู้แทนฝ่ายข่าว หนังสือพิมพ์ The Nation ด้วย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X