ข่าว

ความรู้คู่สุขภาพ “กินดี มีสุข อ่อนวัย ห่างไกลโรค”

ความรู้คู่สุขภาพ “กินดี มีสุข อ่อนวัย ห่างไกลโรค”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้คู่สุขภาพ ประจำปี 2561 เรื่อง “กินดี มีสุข อ่อนวัย ห่างไกลโรค” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 โดย คุณกรรณิการ์ ตั้งมั่นจิตเจริญ นักโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักการรับประทานอาหารตามโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-0590 หรือทางอีเมล cuhc@chula.ac.th

 

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X