ข่าว

พระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา

พระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 6 พรรษาที่ 2 “เทศนาธัมมปาลชาดกแก่พระพุทธบิดา และจันทกินนรีชาดกแก่พระนางพิมพา” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับหนังสือ “ชาดกในจิตรกรรมวัดพระเชตุพนฯ”

ลงทะเบียนได้ที่ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X