ข่าว

คณะผู้บริหารจุฬาฯลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหารจุฬาฯลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561   ณ โถงอาคารจามจุรี 5  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  ณ โถงอาคารจามจุรี 5 ตลอดเดือนกรกฎาคม หากประสงค์จะมาร่วมลงนามถวายพระพรเป็นหมู่คณะ โปรดแจ้งความประสงค์ที่กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ โทร  0-2218-80261 / 0-2218-0184

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X