การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Sustainability of Regional Integration in the EU and ASEAN: In a Period of Weakening Multilateralism”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Sustainability of Regional Integration in the EU and ASEAN: In a Period of Weakening Multilateralism” ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 702 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (Chamchuri 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelyLR0jh

UjCH0SdD7ltr3BAxANauXpDH9ODECQA8Ar2FP7cQ/viewform

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X