ข่าว

เปิดตัว CU NEX Application

เปิดตัว CU NEX Application

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และคุณขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวการเปิดตัว CU NEX Application โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าร้าน Line Village ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X