การประชุมทางวิชาการ “มณีปัญญา” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภาษา วรรณคดี และคติชนไทย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยไทยวิทรรศน์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “มณีปัญญา” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภาษา วรรณคดี และคติชนไทยของคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

เนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี๒๕๖๑”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๙ อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– กำหนดการการประชุม https://goo.gl/QHjctn
– รายละเอียดโครงการจัดประชุม https://goo.gl/mGhqK1

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/wjItJx *ไม่มีค่าใช้จ่าย*

ปิดรับลงทะเบียน เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบ ๔๐๐ คน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งที่
เฟซบุ๊คแฟนเพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ”
https://goo.gl/KIUx6g
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
cu.thaiarts@gmail.com หรือ
ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ”

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X