งาน Chula Safety 2018 : ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว

ขอเชิญร่วมงาน Chula Safety 2018 : ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว

ภายในงานพบกับกิจกรรมความรู้แฝงความสนุกสนาน อาทิ กิจกรรมเสวนา ห้องนิทรรศการ ลานกิจกรรม ฐานความรู้ด้านความปลอดภัย ห้องจำลองการประเมินความเสี่ยง เรียนรู้การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประกวดภาพถ่ายความปลอดภัยในการทำงาน Safety in CU ผลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหน่วยงานในจุฬาฯ นอกจากนี้ยังมีเกมส์แฝงความรู้ด้านความปลอดภัย พร้อมของรางวัลมากมาย

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความปลอดภัยงานชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ

โทร. 0- 2218- 5222 หรือ www.shecu.chula.ac.th

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X