งาน CU First Date 2018

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดงาน CU First Date 2018 ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป พบกัน ที่ประตูใหญ่จุฬาฯ

ขอเชิญน้องใหม่ใส่เสื้อสีชมพูมาร่วมงาน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : CU for Freshmen

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X